Zaabonuj przez email

Wpisz majl:

Dostarcza: FeedBurner

Tłumacz/ Translate

dailyvideo

O odratowanie arboretum w Nietkowie


Okolice Zielonej Góry cierpią na brak atrakcji turystycznych. Niestety, atrakcje tego regionu, szczególnie te przyrodnicze, powstałe w okresie przedwojennym, są dziś zniszczone i zdewastowane, wręcz są w opłakanym stanie. Przykładami tego jest oprócz Oderwaldu także Arboretum Spätha, jedyny taki obiekt w tych okolicach.

Nasza wizja lokalna w tym arboretum pokazał iż są to w zasadzie resztki arboretum, nienadające się do zwiedzania z racji licznych zwalonych drzew przegradzających zarośniętą ścieżkę. Cenny i bardzo egzotyczny drzewostan jest nieopisany. Miejsce w ogóle nie przypomina arboretum, jest to raczej smutna ruina, z licznymi powalonymi drzewami. Zniszczenia po powodzi sprzed dekady wciąż nie zostały tam naprawione.

Chcemy by temu miejscu przywrócono dawną świetność. By Zielona Góra zyskała prawdziwe arboretum w swojej okolicy. Chcemy by owe resztki arboretum przekształcono w rodzaj ogrodu botanicznego także z atrakcyjną roślinnością niskopienną. Chcemy by dokonano nasadzeń nowych drzew, tak by arboretum to mogło odnowić swój drzewostan i nie znikło za kilka dekad. Chcemy wreszcie, by arboretum to było zarządzane na podobnym poziomie kompetencji jak kilkadziesiąt innych arboreta w Polsce, i dzięki umiejętnej promocji było elementem podnoszącym atrakcyjność turystyczną okolic 300-tysiecznej aglomeracji Trójmiasta Lubuskiego.

W związku z tym apelujemy  o przeznaczenie środków na odratowanie arboretum. Sądzimy iż jesteśmy w stanie znaleźć organizacje mogące przywrócić temu arboretum funkcję atrakcji turystycznej w przypadku braku chęci władz.

Galeria zdjęć z arboretum:
https://plus.google.com/u/0/b/104566568726988234504/photos/104566568726988234504/albums/5703906086972889649

mapa wg portalu mapa.szukacz.pl, użytek dozwolony do celów edukacyjnych

Propozycja:


Arboretum Zielonogórskie


Proponuje się odtworzenie należącego do Lasów Państwowych arboretum w Nietkowie pod Zieloną Górą i zmiana jego nazwy na Arboretum Zielonogórskie (lub Arboretum Lubuskie). Zaleca się otoczenie go fachową opieką merytoryczną kadry dendrologów oraz zasilenie nowych inwestycji w nim z funduszy samorządowych czy europejskich. Zalecane tez jest powiązanie go organizacyjne z nowopowstającym Ogrodem Botanicznym w Zielonej Górze. Przykład arboretum w Bolestraszycach pod Przemyślem pokazuje iż tego typu kolekcja roślin wzbogacona np. o ogródki skalne czy stawy z roślinami wodnymi może przyciągnąć ok. 50 tysięcy zwiedzających rocznie. Jednakże w przypadku tego arboretum konieczne są nowe inwestycje oraz nasadzenia nowych gatunków, tak by z czasem stał on się znaczącą atrakcja turystyczną.


Analiza historycznego rozwoju innych arboretów pokazuje iż w celu odtworzenia pierwotnej świetności podupadłego ogrodu tego typu niezbędna jest ścisła współpraca z innymi starszymi arboreta w kraju oraz korzystanie z rad i konsultacji z ich doświadczoną kadrą. Analiza innych arboretów pokazuje iż ich powstanie bazowało na pracy grupy wolontariuszy (młodzieży szkolnej, studentów, praktykantów etc.) a materiał nasadzeniowy pozyskano bezpłatnie z innych ogrodów (w przypadku Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach materiał nasadzeniowy pozyskano z OB – PAN w Powsinie, OB w Lublinie, OB we Wrocławiu, Arboretum w Kórniku, OB w Łodzi, Arboretum w Rogowie, Arboretum w Przelewicach, OB U. Warsz. w Warszawie itd.). Analiza tutejszego arboretum pokazuje iż brak jest osób które zaangażowałyby się w jego rozwój, brak tez jest woli władz leśnych czy samorządowych by tego typu placówka działała w tym regionie oraz by miała ona wystarczające fundusze na rozwój. Nie zatrudniono nawet kierownika arboretum, wobec czego nie ma osób które pokierują jego rozwojem. Brakuje planu oraz koncepcji rozwoju tego arboretum.


Po doprowadzeniu arboretum do stanu w którym jest ono atrakcyjne turystycznie zaleca się zwiększenie nakładów na marketing tego nieistniejącego w świadomości mieszkańców regionu ogrodu. Możliwe jest stworzenie tutaj wzorem innych arboretów centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, oraz wzorem innych ogrodów poszerzenie oferty o jazdę konną czy kucyki i inne atrakcje dla dzieci. Obecnie teren ten podobno nie posiada nawet podstawowej infrastruktury w rodzaju utwardzonego terenu do parkowania, tablic informacyjnych, sanitariatów, śmietniczków etc.


Informacja o dojeździe do Arboretum: W Nietkowie za przystanią kajakową (przy rzeczce na północ od wioski) skręcić w prawo, przejechać przez most nad rzeczką, następnie pierwsza droga leśna w lewo. Arboretum jest po około 300 metrach, zaraz za kanałem. Przy resztkach słupów po dawnej tablicy informacyjnej należy się zatrzymać i od tej drogi przejść się na spacer dróżką w lewo. Po około 100 metrach zobaczymy pierwsze okazy rzadkich gatunków wciąż rosnące w gęstwienie chaszczy.

Posted by Adam Phoo on 04:31. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

2 komentarze for O odratowanie arboretum w Nietkowie

  1. Anonymous

    probowalem dodac kom. ,a nie moge

  2. Anonymous

    Jestem jak najbardziej za tym ,co proponujecie.Osobiście jestem zainteresowany przywróceniem dawnej świetności ARBORETUM. W tym celu w ub. roku oczyściłem ścieżkę widokową zarośniętą chaszczami.Często space ruję po tym zapomnianym przez decydentów terenie.Zaapelowałem również do Nadleśnictwa i Władz sam.o czynne włączenie się w ratowanie ARBORETUM.Apel zamieściłem w pozycji Ciekawostki turystyczne Nietkowa.Cieszę się,iż będę miał wśród Was sprzymierzeńców. tel.513654793

Leave comment

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć