Zaabonuj przez email

Wpisz majl:

Dostarcza: FeedBurner

Tłumacz/ Translate

dailyvideo

Apel o zachowanie od wycinki najcenniejszych lasów wokół miasta poprzez ich ochronę prawnąWnioskujemy o to, by po raz pierwszy w dziejach miasta objąć ochroną prawną fragment lasów okalających Zieloną Górę. Wbrew powszechnemu mniemaniu, nie wszystkie z nich to lasy gospodarcze. Istnieją fragmenty tych lasów, które są wysoce atrakcyjnymi turystycznie i rekreacyjnie lasami naturalnymi, porastają teren pokopalniany z licznymi zbiornikami wodnymi. Rośnie tam rzadka, unikalna roślinność, brak jest tam też typowej dla okolic miasta monokultury sosny, występują tam niewielkie lasy bukowe czy świerkowe.

Niestety, to właśnie te tereny zostały przeznaczone w ostatnich dokumentach tutejszego samorządu pod wycinkę. Odnosimy wrażenie iż władzom miasta brakuje jakiegokolwiek rozeznania co do jakości przyrody otaczającej Zieloną Górę, dziwi nas też pewność siebie z jaką decyzje o wycinkach są podejmowane. Tutejsze autorytety w tej dziedzinie zwracały słownie władzom miasta uwagę iż winien zostać wykonany dokument oceniający walory przyrodnicze lasów otaczających miasto, tak by nie doszło do pochopnej wycinki terenów które pod innymi władzami byłyby objęte ochroną prawną z racji swych walorów przyrodniczych. Niestety, najwyraźniej nie zrozumiano ich.

Kilkanaście km od miasta znajduje się rezerwat przyrodniczy "Zimna Woda". Podobny fragment młodszych, choć atrakcyjnych turystycznie lasów świerkowych na terenie naszego miasta w okolicy źródeł potoku "Gęśnik" został już niestety wycięty w ubiegłych latach w ramach gospodarki leśnej. Chcielibyśmy by tego typu decyzje już więcej nie zapadały, dlatego wnosimy o utworzenie Zespołu Przyrodniczo- Parkowego "Źródła Gęśnika" (lub "Dolina Gęśnika"). Do wniosku załączamy opinię biologa, dr Piotra Redy, na temat wartości przyrodniczych tego obszaru. Na prośbę możemy dokonać oprowadzenia po wspomnianym terenie oraz pokazać stanowiska łuskiewnika różowego, najcenniejszej rośliny tamże występującej, której fotografię autorstwa P. Redy do wniosku dołączamy.

Zebraliśmy ponadto 537 podpisów studentów UZ pod apelem o objęcie ochroną prawną wartościowych przyrodniczo terenów wokół Zielonej Góry w formie parku krajobrazowego, i oprócz wspomnianego terenu akcja dotyczyła również atrakcyjnego krajobrazowo obszaru wzgórz za Parkiem Piastowskim oraz Oderwaldu. Podpisy były zbierane 4 grudnia 2006 roku, orginały kart są dostępne do wglądu.


Fot. Potok, 100 metrów w dól od źródeł GęśnikaFot. Szlaki turystyczne wokół miasta
Fot. Zdjęcia z Doliny Gęśnika, wzdłuż ul. Źródlanej

Fot. Zdjęcia z "Parku Poetów"

Posted by Adam Phoo on 03:10. Filed under , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for Apel o zachowanie od wycinki najcenniejszych lasów wokół miasta poprzez ich ochronę prawną

Leave comment

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć