Zaabonuj przez email

Wpisz majl:

Dostarcza: FeedBurner

Tłumacz/ Translate

dailyvideo

Możliwość przeprowadzenia drogi przez Park Piastowski bez konieczności przerywania ciągłości układu parkowego

Planowana przez władze miasta budowa drogi przez Park Piastowski budzić może pewne obawy o spowodowanie niedogodności dla korzystających z tej oazy zieleni.

Poprawnie przeprowadzony proces przygotowania inwestycji, otwarty np. na sugestie organizacji pozarządowych, w kraju demokratycznym wyłoniłby najlepszą opcję przebiegu drogi tak by powodowała ona możliwie małe zniszczenie środowiska miasta. W przypadku Zielonej Góry zachodzą jednakże wątpliwości czy tak się stanie z uwagi na conajmniej dziwny stosunek co do opcji budowy tunelu pod parkiem. Podane szacunkowe koszty wydają się zawyżone aż stukrotnie! Dla przykładu: fragment artykułu prasowego („W parku Piastowskim szykuje się wycinka drzew”, Gazeta Wyborcza z 7 marca 2007):

"Wstępnie urzędnicy biorą pod uwagę trzy możliwe warianty przebiegu drogi. Jedna z nich to tunel pod parkiem"

a dalej następuje wypowiedź urzędnika:

"To jest opcja zupełnie nierealna. Budowa tunelu kosztowałaby kilkadziesiąt milionów euro" (Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta)

Zachodzi więc obawa iż cały proces może być prowadzony w celu udowodnienia finansowej nierealności wariantu z tunelem pod parkiem. Ile pokosztuje natomiast budowa przejścia nad nową drogą nie rozrywającego układu parkowego? W Polsce buduje się wiele tego typu przejść jako przejścia dla zwierzyny na obszarach chronionych. Zwykle mają one szerokość kilkudziesięciu metrów i są zadrzewione na ich powierzchni, tak by przypominać naturalny las (są wszak przejściami dzikiej zwierzyny). Dla przykładu przejście tego typu zna każdy kto podróżował samochodem na trasie Zielona Góra- Poznań odcinkiem drogi krajowej nr 5 Stęszew- Poznań. Jest ono uwiecznione na poniższym zdjęciu.
W Zielonej Górze tego typu przejście ponad planowaną drogą mogłoby być porośnięte roślinnością lub nawet w pełni zadrzewione i nie musiałoby mieć szerokości większej niż 80 metrów (szerokość parku). Byłoby więc rodzajem standardowej budowli inżynieryjnej stosowanej na drogach krajowych i wojewódzkich, a koszty tego typu budowli z pewnością nie wynoszą wspomnianej sumy kilkudziesięciu mln euro. Ceny tego typu przejść mogą sięgnąć maksymalnie sumy kilku milionów PLN, jednak z reguły ich wartość zaczyna się wg znalezionych przez autora kosztorysów już od 250 tys. PLN. Kosztorys dla Zielonej Góry sporządzony przez firmę montującą tego typu budowle opiewał na 700-800 tys. PLN.


Fot. Kosztorys dla Zielonej GóryFot. Przekrój tunelu zaproponowanego dla Zielonej Góry przez jego wykonawcęPo co przecinać Park Piastowski drogą, skoro przecinać nie trzeba, ba, można wykorzystać 35- metrową różnicę poziomu do ul. Botanicznej i drogę puścić przepustem pod parkiem, który wg zalączonego kosztorysu wraz z montażem kosztuje ok. 800 tys. PLN. Pozostaje sprawa wyjazdu z parkingu przy "Biedronce", który byłby wyprowadzony w ul. Ptasią zamiast jak uprzednio planowano, w nowobudowaną drogę. Argument który za tym przemawia to mniejszy ruch na ul. Ptasiej niż na mającej powstać drodze przez park.

Fot. Propozycja autora z tunelem pod parkiem i wyprowadzeniem ruchu z parkingu na ul. Ptasią opr. na bazie koncepcji RAL-u.


Fot. Przejście dla zwierząt.
Wg pracownia.org , dostęp dnia 2008-01-21


Posted by Adam Phoo on 07:32. Filed under , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for Możliwość przeprowadzenia drogi przez Park Piastowski bez konieczności przerywania ciągłości układu parkowego

Leave comment

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć