Zaabonuj przez email

Wpisz majl:

Dostarcza: FeedBurner

Tłumacz/ Translate

dailyvideo

Zielonogórskie Centrum Komunikacyjne

W Zielonej Górze brak jest centrum komunikacyjnego- intermodalnego węzła komunikacyjnego łączącego wszystkie rodzaje transportu zbiorowego, znanego choćby z Rzeszowa. W Zielonej Górze funkcjonują 3 oddalone od siebie o kilometr dworce- prywatnej komunikacji podmiejskiej pod wiaduktem na ul. Sulechowskiej, dworzec PKS oraz dworzec PKP. Dworce PKS i PKP są omijane przez komunikację miejską, brak jest możliwości przesiadki "drzwi w drzwi".

Warto zaproponować nowoczesne Centrum Komunikacyjne dla Zielonej Góry, spinające w jedno i kolej dalekobieżną i regionalną, komunikację autobusową PKS oraz komunikację miejską (jeden przewoźnik- MZK). Przewidziano także tutaj końcowy przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej, jeśli miasto zdecydowałoby się na reaktywację dawnego połączenia kolejowego do południowych i zachodnich dzielnic miasta.
Propozycje ZCK- poniżej. Unia Europejska silnie wspiera inwestycje w intermodalne centra komunikacji zbiorowej, miasto może liczyć na otrzymanie dofinansowania do takiej inwestycji.


(opr. na podstawie mapy i fotomapy UM Zielona Góra)
Rys. Cały układ komunikacji miejskiej wraz z linią SKM i jej przedłużeniem po śladzie dawnych bocznic kolejowych do nowego centrum handlowego w Polskiej Wełnie- wstępny szkic.

Posted by Adam Phoo on 04:56. Filed under , , , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for Zielonogórskie Centrum Komunikacyjne

Leave comment

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć