Zaabonuj przez email

Wpisz majl:

Dostarcza: FeedBurner

Tłumacz/ Translate

dailyvideo

Aby droga nie była barierą dla zwierząt

Jako ekolog chciałbym przekonać do wykonywania przejść dla zwierząt przy rozbudowie i modernizacji drogi krajowej nr 3 (planowanej S3) na odcinkach gdzie obecnie lub w przyszłości SDR (średni dobowy ruch) przekroczy 15 tys. pojazdów/dobę. Tutejszy oddział GDDKiA nie stosuje tego typu przejść dla zwierząt, mimo iż stosowane są one np. przez poznański oddział GDDKiA (np. pod Stęszewem).

SDR powyżej 15 tys. pojazdów na dobę tworzy nieprzekraczalną dla zwierząt barierę ekologiczną z racji ich odstraszania. Pozwolę sobie zacytować z dostępnych źródeł:

"Oddziaływanie dróg na świat zwierzęcy zależy od natężenia ruchu oraz od ich
lokalizacji i konstrukcji. Wg Prof. Włodzimierza Jędrzejewskiego największą
śmiertelność dzikich zwierząt notuje się na drogach przecinających szlaki
migracji i przy natężeniu ruchu 5 – 7,5 tys. pojazdów na dobę. Przy większych
natężeniach ruchu coraz więcej zwierząt jest odstraszanych. Natężenie powyżej 10
tys. pojazdów na dobę powoduje taki lęk u dzikich zwierząt, że niewiele z nich
decyduje się na przekroczenie drogi. Efekt całkowitej bariery ekologicznej
uzyskujemy dla dróg o natężeniu powyżej 15 tys. pojazdów na dobę. Chociaż przy
takim natężeniu niewiele zwierząt ginie pod kołami pojazdów, to zdecydowana
większość jest płoszona i efekt bariery ekologicznej powoduje, że odcięte przez
drogę populacje narażone są na wymarcie."

(wg W. Jędrzejewski, "Zwierzęta a drogi")

Warto by tego typu konstrukcje zaczęły się pojawiać w tym województwie. Być może uda się dodać je na drodze krajowej nr 3 pomiędzy węzłem Racula a Niedoradzem, gdzie typu konstrukcja jest potrzebna. Przypominam iż rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. nakłada obowiązek budowania takich przejść dla zwierząt przy wszystkich nowobudowanych drogach, a taką jest wspomniana inwestycja na odcinku Niedoradz- Racula.

Zachęcam do budowy takich przejść jak opisane tutaj:
http://www.siskom.waw.pl/nauka-srodowisko.htm#91 Ich brak uważam za przejaw okrucieństwa, skutki takich zaniedbań są wszak wiadome.

Posted by Adam Phoo on 12:17. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for Aby droga nie była barierą dla zwierząt

Leave comment

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć