Zaabonuj przez email

Wpisz majl:

Dostarcza: FeedBurner

Tłumacz/ Translate

dailyvideo

Koncepcja wyłączenia z ruchu ul. Bohaterów Westerplatte celem zwiększenia liczby dostępnych miejsc parkingowych w centrum miasta oraz wykreowania tej

Miasta Europy Zachodniej zazwyczaj nie burzą centrów miast w celu budowy infrastruktury drogowej. Powodem tego są wysokie koszty tego typu działań. Normą w przypadku inwestycji transportowych jest opracowywanie transport investment appraisal- dokumentu oszacowującego stosunek nakładów i korzyści dla różnych wariantów rozwiązania problemów komunikacyjnych. Idea budowy nowych dróg poprzez kosztowną likwidację tkanki miejskiej przegrywa wówczas z możliwościami lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury.

Spójrzmy na casus Zielonej Góry. Od lat proponowane jest zamknięcie ul. Bohaterów Westerplatte dla ruchu samochodowego. Pierwotnie planowano budowę ul. Aglomeracyjnej poprzez gigantyczne wyburzenia na tej trasie. Koszt budowy tej trasy mógłby pochłonąć nawet 50- 80 mln PLN z racji jej przebiegu przez centrum miasta.

Inną, tańszą opcją która wygrałaby w poprawnie przeprowadzonym procesie oszacowania inwestycji transportowej jest idea zamiany równoległych śródmiejskich przecznic w ulice jednokierunkowe z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Idea ta wzorowana jest na śródmiejskich obwodnicach występujących w większości miast brytyjskich, które właśnie opierają się na taj, tańszej dla podatnika idei zamiany ulic dwukierunkowych w jednokierunkowe. Jedyną przeszkodą jest niewielkie zmniejszenie przepustowości układu z uwagi na konieczność zamontowania sygnalizacji świetlej na skrzyżowaniu ulic Kupieckiej, Chopina, Zamkowej, Batorego (rys. poniżej).


Rys. Proponowany układ skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ulica Boh. Westerplatte byłaby wyłączona z ruchu tranzytowego. Stałaby się ulicą handlowo-parkingową z prędkością max. 30 km/h. W obu kierunkach wciąż kursowałaby nią komunikacja miejska. Z czasem ulica ta stawałaby się coraz bardziej tak potrzebnym pasażem handlowym z domami towarowymi, a mniej arterią komunikacyjną. Byłaby przekształcana w nowe handlowe centrum miasta i regionu. Tego typu ulice handlowe w miastach Europy Zachodniej z reguły nie odgrywają równocześnie roli tranzytowych arterii z uwagi na znaczne koszty zewnętrzne (hałas, spaliny, niebezpieczeństwo, zajęcie powierzchni) jakie generuje intensywny ruch samochodowy.

Posted by Adam Phoo on 12:45. Filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for Koncepcja wyłączenia z ruchu ul. Bohaterów Westerplatte celem zwiększenia liczby dostępnych miejsc parkingowych w centrum miasta oraz wykreowania tej

Leave comment

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć