Zaabonuj przez email

Wpisz majl:

Dostarcza: FeedBurner

Tłumacz/ Translate

dailyvideo

O przystąpieniu do powołania „Zielonogórskiego Parku Krajobrazowego”

Niniejszym wyrażamy zaniepokojenie stanem przyrody wokół miasta Zielona Góra. Ostatnia dokonana przez nas pobieżna inspekcja lasów wokół miasta pokazała iż wciąż prowadzone są ich półlegalne wycinki w miejscach które są ukryte od oczu opinii publicznej. Ten proceder jest kontynuowany mimo sprzeciwu lokalnej opinii publicznej, co pokazuje iż opinia publiczna nie ma większego wpływu na działania państwowego zarządu lasów. Dlategoteż postanowiliśmy przystąpić do akcji wytyczania Parku Krajobrazowego. Chcemy, by formalnie powstał tutaj park krajobrazowy, który będzie 121. polskim parkiem krajobrazowym. Uważamy, że jest to konieczne by skutecznie chronić lasy wokół miasta przez ich zniszczeniem ze strony obecnych ich dysponentów- Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Ponadto posiadanie wokół miasta Parku Krajobrazowego niebywale zwiększy jego turystyczną atrakcyjność i umożliwi lepsze wykorzystanie jego walorów przyrodniczych. Ze swej strony my, inicjatorzy oferuemy chęć wytyczenia nowych tras turystycznych na terenie planowanego parku. Naszym zdaniem obecne szlaki turystyczne są wytyczone przez osoby które nie znały dokładnie całego terenu i przez to przechodzą przez obszary mniej atrakcyjne turystycznie. Jako przykład podaje się obszar I planowanego parku, gdzie istniejący szlak zupełnie omija najciekawsze miejsca.

Ochroną zostaną objęte: obecnie wycinane obszary lasów na terenach pokopalnianych pomiędzy ul. Wazów, ul. Szafrana, Szosą Kisielińską a ul. Szwajcarską i obwodnicą wschodnią Zielonej Góry (obszar I). Do terenów Parku Krajobrazowego włączony zostanie cały obszar Oderwaldu (ok. 1315 ha), oznaczony jako obszar II, rezerwat leśny „Zimna Woda” koło Zatonia, oraz obszar Wału Zielonogórskiego wraz z pochodzącą z 1902 roku Wieżą Bismarcka (obszar III). Park Krajobrazowy swym zasięgiem obejmie także skansen etnograficzny w Ochli. Cały obszar parku obejmie ok. 2500- 3000 ha.

Inicjatorzy planują iż: wytyczone zostaną nowe szlaki turystyczne, powstaną nowe drewniane i kamienne wieże widokowe, udrożnione zostaną kanały w Oderwaldzie. Chcą by Oderwald miał sieć drożnych kanałów po których turyści byliby przewożeni łódkami, podobnie jak w pobliskim Spreewaldzie po niemieckiej stronie, dużym rezerwacie biosfery który turyści zwiedzają przewożeni łódkami po sieci kanałów.
Przejazdy łódkami po Sprewaldzie są jedną z głównych atrakcji turystycznych Brandenburgii. Chcemy, by w Zielonej Górze przejazdy łódkami po Oderwaldzie urosły również do rangi atrakcji turystycznej na tą skalę. Wg inicjatorów w tym celu konieczne jest udrożnienie kanałów, wbudowanie kilku niewielkich śluz i przebudowa kilku mostków tak by umożliwiały przepłynięcie łódką. Inicjatorzy przypominają iż przejazdy łódkami po Oderwaldzie były już oferowane ludności przez prywatne podmioty w latach ubiegłych, ale ze względu na zły stan mało drożnych kanałów i trudności związane z brakiem śluz i wywołaną tym faktem koniecznością przenoszeniem łodzi przez spiętrzenia, takie przejazdy nie cieszyły się większą popularnością mimo dużo lepszych walorów przyrodniczych niż w Spreewaldzie.

Inicjatorzy szacują nakłady na maksimum kilkanaście tysięcy PLN dla obszarów I oraz III, oraz na kilkaset tysięcy złotych dla Oderwaldu, gdzie konieczne jest udrożnienie kanałów tworzących przynajmniej jedną trasę turystyczną oraz pozyskanie podmiotów któryby odpłatnie wykonywały przewozy turystyczne łodziami na tych kanałach. Wszelkie prace w tych obszarach muszą zostać podjęte z maksymalnym poszanowaniem środowiska naturalnego. Jak dotychczas dochodziło nawet do dewastacji środowiska naturalnego, np. w Oderwaldzie wycięto niedawno zabytkową dębową aleję wzdłuż drogi z Krępy nad dawną przeprawę przez Odrę.

Wypowiedzi inicjatorów:

Adam Fularz:
„Zauważyliśmy że mimo oburzenia opinii publicznej leśnicy dalej bezustannie i potajemnie „podcinają” lasy wokół Zielonej Góry. Uważamy, że obecnie konieczne jest podjęcie zdecydowanych kroków mających na celu ochronę tych terenów przed ich dalszą rabunkową eksploatacją leśną oraz wykorzystanie ich potencjału turystycznego. Chcemy zainteresować tym tematem lokalnych polityków, którzy, mimo różnic politycznych, mogą przekonać się do naszej inicjatywy. Decyzja o utworzeniu parku jest decyzją czysto biurokratyczną i nie pociąga za sobą większych skutków finansowych. Uważamy że Nadleśnictwo Zielona Góra, które na owej decyzji może ucierpieć najbardziej, winno zostać przekształcone w rodzaj zarządu/opieki nad tym parkiem krajobrazowym. Nie chcemy prowadzić do zwolnień, chcemy osiągnąć kompromis w tej sprawie. Wiemy, że nadleśnictwo posiada kompetentne osoby które oprowadzają wycieczki po podzielonogórskich lasach, i wiemy że tego typu działalność będzie jeszcze bardziej przydatna w momencie gdy powstanie Zielonogórski Park Krajobrazowy.”

Inicjatorzy chcą by Zielonogórski Park Krajobrazowy stał się częścią Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Zachęcają także lokalnych polityków wszystkich opcji politycznych by inicjatywę powstania parku krajobrazowego włączyli do swych programów wyborczych do wyborów samorządowych. Chcą, by cała inicjatywa miała charakter społeczny, odbywając się ponad podziałami politycznymi. Chcą też przeprowadzić zbiórkę podpisów wśród lokalnych osobistości pod apelem do władz o powołanie parku.


Fot. Pocztówka zielonogórskiego Oderwaldu sprzed wojny.Opis historii Oderwaldu: http://www.zgora.pl/muzeum/czasowe/oderwald.htm
Artykuł „Na łódki do Oderwaldu” http://miasta.gazeta.pl/zielonagora/1,35171,1571373.html.


Fot. Na kanale w Spreewaldzie. Czy tak samo może być pod Zielona Górą?


Fot. Łódź na kanale w Szpreewaldzie, wg wikimedia


Fot. Schematy prowizorycznych propozycji granic obszarów Parku Krajobrazowego.Posted by Adam Phoo on 14:51. Filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for O przystąpieniu do powołania „Zielonogórskiego Parku Krajobrazowego”

Leave comment

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć