Zaabonuj przez email

Wpisz majl:

Dostarcza: FeedBurner

Tłumacz/ Translate

dailyvideo

Analiza stanu obecnego systemu komunikacji miejskiej w Ziel. Górze

Wady naszej komunikacji: Niskie częstotliwości kursowania na wszystkich liniach poza kilkoma. Brak atrakcyjnych cykliczności (cykl co 10, 20 , 30 minut) w kursowaniu poza kilkoma wyjątkami. System biletowy uniemożliwiający przesiadki. Brak skomunikowania istotnych obszarów miasta komunikacją miejską. Brak skomunikowania historycznego centrum miasta. Niska liczba korzystających z komunikacji miejskiej dziennie. Brak dworców i węzłów przesiadkowych. Brak systemu Park & Ride. Deficyt: dotacje pokrywające istotną część kosztów przedsiębiorstwa. In plus: system informacji w czasie rzeczywistym, automaty biletowe.

Propozycje zmian

-Wprowadzenie systemu Park& Ride na linii „0 / 80”, wykorzystując już istniejące parkingi na ul. Wrocławskiej (pętla „0” oraz nowy parking przy cmentarzu) oraz zmiana rozkładu na tej linii na cykliczny (kursy co 20 minut)

-Kompleksowa przebudowa rozkładów jazdy celem osiągnięcia cyklu na większości linii.

-Wynajęcie konsultantów celem przebudowy układu linii. Wzorem Poznania: zmniejszenie liczby linii poza szczytem komunikacyjnym, wprowadzenie systemu biletowego umożliwiającego przesiadki- także dla biletów papierowych, mogących mieć charakter czasowych, wprowadzenie punktów przesiadkowych- węzłów.

-Komunikacja miejska na nowych ulicach: propozycje Ceramiczna, Francuska, Dolina Zielona, Ogrodowa etc. Pętle uliczne. Propozycja- ucieczka z głównych ulic na ulice osiedlowe.

-Powrót kom. miejskiej do centrum miasta. Nowe węzły przesiadkowe- propozycje: pl. Matejki, pl. Pocztowy, ewentualnie pl. Bohaterów.

-Węzeł przesiadkowy przy dworcu, pod wiaduktem. Propozycja nowego węzła przy ul. Podgórnej (hala targowa)

-W związku z przebudową centrum miasta możliwość powrotu kom. miejskiej do historycznego centrum (np. na ul. Kupiecką, a nawet ul. Żeromskiego). Analiza.


-Propozycje na przyszłość: związek komunikacyjny, wykorzystane torów dla szynowej kom. miejskiej i aglomeracyjnej, system infotainment w autobusach.

Posted by Adam Phoo on 11:38. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for Analiza stanu obecnego systemu komunikacji miejskiej w Ziel. Górze

Leave comment

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć